Order Info

Pyetje & Përgjigje mbi porositë tek Wedding Planners Albania

SI MUND TË BËHET POROSIA?

Porosia mund të bëhet duke ardhur pranë ambjenteve tona ose online.
Për porosi online ju lutemi të vizitoni dyqanin “shop” dhe të ndiqni hapat.

Secila porosi shqyrtohet në veçanti nga ne. Ndaj përveç fotografive që do të shikoni në Web-site, për secilin kod, ofrojmë opsione të ndryshme për: ngjyrat, shkrimin, modelin, materialin, aksesorët (duke aplikuar një shifër relativisht të vogël shtesë, mbi çmimin aktual)

Për të gjitha krijimet të cilat personalizohen, nga moment i konfirmimit, nuk mund të bëhen ndryshime.

Për porosi që kryehen onlinë parapaguhet 70% e shumës në rastin kur terheqja e produktit bëhet pranë ambjentit tonë ose 100% e shumës + tarifën postare kur porosia ju dërgohet me postë.

Mënyrat e pagesës:

  • Cash
  • Transfertë bankare
  • Western Union
  • Pay Pal
  • *Se shpejti Easy Pay

POROSIA MINIMALE & STOKU & ÇMIMET?

**Çmimet janë për copë! Çdo copë krijohet me dorë, nuk fabrikohet ndaj çmimi nuk varet nga sasia.

**Modelet në katalogun e ftesave & konfetave kanë sasi minimale 15copë.

Për disa produkte nga kategoritë e sipërpëmenduara, sasia minimale është shënuar tek përshkrimi i produktit pasi nuk është në fuqi sasia e referuar më sipër.

**Ne dëshirojmë që krijimet tona të mbeten unike ndaj dhe stoku i materialeve mund të ndryshoj çdo ditë.

Ne ju informojmë në momentin e porosisë.

** Nese një produkt që keni parë disa ditë më parë nuk e shikoni më do të thotë se ky produkt është jo aktiv për shkak të stokut.

POROSI JASHTË TIRANE/ SHQIPËRIE KRYENI?

Patjetër! Për të gjitha porositë jasht Tirane apo Shqiperie, ju lutemi na pyesni.

Shpenzimet Postare nuk përshihen në çmimet e krijimeve tona.

POSTA

Dukëqënëse shpenzimet postare nuk janë të përfshira në çmimin e produkteve tona!

Ju jeni të lirë të zgjdhni kompaninë postare e cila do bëj tërheqjen e porosisë nga ambjentet tona.

CILA ËSHTË KOHA E PROÇEDIMIT TË POROSISË?

Nga momenti i konfirmimit të porosisë, koha minimale për proçedimin e saj është 7 ditë dhe koha maksimale 30 ditë. Kohë e cila përcaktohet nga modeli dhe sasia.

Në raste urgjente koha e proçedimit përcaktohet bashkarisht në momentin e vendosjes së porosisë.

POROSI NGA JO SHQIPTARË OSE TEKSTE NË GJUHË TË HUAJ!

Në rastin e porosive të cilat kanë shtyp dhe vijnë nga persona jo Shqiptarë ose teksteve në gjuhë të huaj, duhet që teksti të jetë I krijuar dhe redaktuar nga ju duke mbajtur përgjegjësi të plotë deri në konfirmimin, përpara printimit.

RIPRINTIME

Nëse është kryer ndonjë gabim nga Wedding Planners Albania gjatë printimit, me kënaqësi do e riprintonim pa asnjë kosto për ju.

ANULLIME

Duke kuptuar se mund të ketë raste që të keni nevojë ta anulloni porosinë ose një pjesë të saj, ju mund ta bëni atë vetem 2 ore pasi ta keni vendosur.
Në rast se kjo ndodh me vonë anullimi nuk mund të pranohet.

Ambjentet tona…

Keni ende paqartësi, na kontaktoni!

This post is also available in: English