Ne tek www.weddingplannersalbania.com i respektojmë klientët tanë dhe e kuptojmë që ju intereson privatësia.

Qëllimi i kësaj Politike Privatësie është për t`ju vënë në dijeni së cilat informacione mbledhim ne, si i përdorim ato dhe më cilët palë mund të ndahen ato, cilat janë zgjedhjet tuaja në lidhje me përdorimin e këtij informacioni nga ne, dhe si gjithçka është në përputhshëmi me ligjin Shqiptar “Për Mbrojtjen e të dhënave personale”

Vendodhja jonë është në Shqipëri dhe web site është www.weddingplannersalbania.com, duke përdorur këtë web site, ti bie dakord të transferosh të dhënat e tua përsonale me ne brenda territorit të Shqipërisë.

Duke qenë në zhvillim të vazhdueshëm të web site tonë dhe dukë përfituar nga teknologjia për të përmirësuar shërbimin që ne ofrojmë, kjo politikë mund të pësojë ndryshime. Në çastin që ne do bëjmë ndryshime, do postojmë variantin e rifreskuar në hapësirën përkatëse në web site tonë. Nëse në rifreskimin e kësaj politike përfshihen ndryshime materiale ju do viheni në dijeni nëpërmjet një njoftimi online.

Cilat informacione mbledhim ne dhe si i përdorim ato

Të Dhënat Personale

Të dhënat që ne mbledhim nga ju janë në varësi të përdorimit që ju i bëni web site tonë. Mëposhtë gjeni kategoritë e të dhënave që ne mbledhim gjatë ndërveprimit/shitjes: 

  1. Emri dhe Mbiemi juaj
  2. Adresën tuaj fizike, duke përfshirë emrin e rrugës, Qytetit dhe Shtetit.
  3. Adresën e emailit.
  4. Numrin e Telefonit.
  5. Data e Eventit
  6. Lloji i Eventit

 Ne mund ta alternojmë këtë informacion të mbledhur nga ju online me atë offline. Mund të marrin informacion për ju edhe nëpërmjet burimeve të tjera duke përfshirë, për shëmbull, shërbimi i rifreskimit të adresave.

Informacionin e mbledhur nga ju, ne do ta përdorim për qëllimet si vijon; 1. Për të përbumbushur kërkesën për sherbime ose produkte 2. Për t`ju ofruar, oferta të targetuara dhe reklama. 3. Për të kontaktuar më ju, në lidhje më materiale promocionale dhe oferta që kompania jonë ofron si edhe për ato të partnereve tanë te marketingut, konsulente ose palë të treta; (4) për të kontaktuar me ju; (5) për të rishikuar funksionalitetin dhe përdorimin e web site; (6) për t`ju adresuar problematika në lidhje me web site, biznesin tonë ose produktet apo shërbimeve tona; dhe (7) për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e web site dhe të biznesit tonë.

 A e ndajmë ne këtë informacion me të tjerë?

Ka mundësi që ne të transferojmë pjesërisht të dhënat e mbledhura nga dhe për ju për qëllimet si vijojnë: (1) tek furnizuesit tanë në rastin kur duhet të përpunojnë një porosi tuajën për produkte apo shërbime; (2) tek furnizuesit tanë të shërbimit dhe bizneset ndërvepruese me ne që na suportojnë teknikisht; (3) nëse ne besojmë se janë shkelur termat e përdorimit të web site tonë, të ligjit për të drejtat tona ose të ndonjë nga palët e treta; (5) për t`u përgjigjur ndonjë proçesi juridik ose në lidhje me investigime mbi çështje e mbrojtjes publike, sipas lejimit të ligjit, ose siç kërkohet nga ligji dhe (6) nëse kompania jonë ose të gjitha asetet e saj në thelb konfiskohen atëhere mund të transferohen edhe të dhënat tuaja.

Çdo informacion personal ose përmbajtje që ju personalisht publikoni ose dërgoni për t`u postuar në web site me qellim publikimin e tij atëhere bëhet publikish i disponueshëm dhe mund të shikohet nga çdo përdorues tjetër i web site, është në shkelje më të Termat e Përdorimit postimi i çdo përmbajtje qe kërkon informacion identifikues personal.

A është e mundur të ndryshoj informacionin e dhënë?

Ju mund të ndryshoni ose rifreskoni informacionin tuaj personal duke na dërguar një email tek : [email protected]. Ju lutem shkruani në Subjektin e emailit “Ndrysho Informacionin tim”.

Siguria

Kemi ndërmarrë disa hapa fizike, elektronike, kontraktuale dhe administrative për të siguruar informacionin që mbledhim nga vizitorët tanë.

Web site-t e palëve të treta

Web site mund të përmbajë disa links drejt web site të palëvë të treat, të cilët kanë politikat e tyre të privatësisë dhe mund të ndryshojnë nga tonat. Ne nuk jemi përgjegjës për veprimet dhe praktikat që ndërmerren në hapësirën e web site të tyre, ndaj ju rekomandojmë të lëxoni Politikat e tyre të Privatësisë.

Kontakto me ne

Faleminderit shumë që vizituat faqen tonë. Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me Politikën e Privatësisë, ju lutemi na dërgoni një email:

.